Strandpromenaden i Söråker, ett promenadstråk längs Klingerfjärden.

Timrå kommun har iordningställt promenaden till glädje för alla motionärer. Här kan barnvagnar och rullstolar dras, cyklar rulla och hundar motioneras. Naturen kring Strandpromenaden sköts som ett nästan parkliknande område, gräset klipps och sly rensas bort.  Vid mörkrets inbrott tänds belysningen. Promenaden är lite mer än 2 km lång och går i ett område där det förut varit sågverk. Längs sträckan finns parkbänkar, grillplatser och informationstavlor. Vid infarten till småbåtshamnen finns en långgrund badplats med omklädningshytt. Här finns även en större parkeringsplats. När Strandpromenaden var iordningställd, såg ”Skrivarna i Söråker” en möjlighet att i samarbete med kommunen få sätta ut skyltar för att berätta om områdets historia. Avsikten med denna hemsida är att förmedla ytterligare information i form av texter, bilder, intervjuer med äldre personer, länkar till andra medier mm.

Söråker den 18.1.2015

Om oss, Skrivarna i Söråker:

Vi fortsätter att skriva om ”bygdens förvandling” och lägger ut texter under rubriken ”Bygd i förvandling”. Vi tycker detta verk är outtömligt, när det gäller att få inblick i  ”hur det var förr” i Söråker med omnejd.

Vi som skriver är  Kerstin Jennehag, Ann-Marie Stålberg, Liza Nyström, Siv Östby och Ann Fredbäck.

Välkommen in och läs och kanske förundras över hur det var förr!